magyar angol német
Kezdőoldal Adatbank Térképek Egyéb
Kezdőoldal - Adatbank - Térképek - Egyéb
Népszámlálási adatok 1910 (.xls)
1. Magyar birodalom

(Forrás: Statisztikai közlemények, 42. kötet (új sorozat), Budapest, 1912)
1. Duna jobb partja
2. Duna bal partja
3. Duna–Tisza köze
4. Tisza jobb partja
5. Tisza bal partja
6. Tisza–Maros szöge
7. Királyhágontúl
8-9. Horvát-Szlavónország és Fiume
mo

2. Osztrák tartományok
(Forrás: Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder I-XII, Wien, 1915–1919;
Die Ergebnisse der Volkzählung und Viehzählung Herzogtume Bukowina, Czernowitz, 1913;
Gemeindelexikon XII, Galizien, Wien, 1907)
Adatgyűjtésben részt vett Pakot Levente és Hirschmann Katalin.
Adatok bevitelében közreműködött Szabó Miklós.
1. Alsó-Ausztria
2. Felső-Ausztria
3. Salzburg
4. Stájerország
5. Karintia
6. Krajna
7. Tengermellék
8. Tirol és Vorarlberg
9. Csehország
10. Morvaország
11. Szilézia
12. Dalmácia
13. Galícia
14. Bukovina
au

3. Bosznia-Hercegovina
(Forrás: Bosznia és Hercegovina 1910. évi oktober hó 10-i népszámlálása,
Bosnyák és Hercegovinai Országos Kormány, 1912)
Bosznia-Hercegovina
bh